Contact

telefoon
076 531 03 84
mail
info@vog-specialist.nl

het Advies

Het VOG expertisecentrum garandeert een snelle doorlooptijd van eerste telefoontje tot aan het mailen* van het schriftelijk advies. U ontvangt dienstverlening op het niveau van een gespecialiseerde advocaat of jurist.

intake

Na ontvangst van de bevestiging opent het VOG expertisecentrum een dossier voor jou.

interview

Het VOG expertisecentrum bestudeert de stukken die je volgens afspraak hebt gemaild*.

In overleg met jou draagt het VOG expertisecentrum zo nodig zorg voor het uitvoeren van een persoonlijk achtergrond onderzoek.

Hierna word je door het VOG expertisecentrum een gericht interview afgenomen. Het interview gebeurt telefonisch.

advies

Kom je in aanmerking voor het verlenen van een VOG?

In het advies word je situatie met de menselijke maat getoetst aan de Beleidsregels VOG NP-RP 2018, die op 1 januari 2018 in werking zijn getreden.

Past het screeningsprofiel in de aanvraag op de werk dat je gaat verrichten?

In het advies wordt de balans tussen jouw informatie over de functiebeschrijving met verantwoordelijkheden en bevoegdheden en het op de aanvraag ingevulde profiel genomen aan de hand van de Screeningsprofielen VOG NP 1 januari 2018, en het Screeningsprofiel Rechtspersonen dat vanaf 1 juli 2011 van toepassing is op alle VOG RP aanvragen.

Met de informatie uit het interview formuleert het VOG expertisecentrum een schriftelijk gemotiveerd advies. Uiterlijk de tweede werkdag nadat het VOG expertisecentrum je voorschot heeft ontvangen word je het advies gemaild*.

dossier

Je dossier wordt door het VOG expertisecentrum gesloten:
Je dossier wordt vernietigd:

* Gebruik maken van de post of de fax is ook mogelijk.

Advocaat | Raadsman | Gemachtigde | Aanvraag | Zienswijze | Bezwaar | Bezwaarschrift | Beroep | Beroepschrift