Contact

telefoon
076 531 03 84
mail
info@vog-specialist.nl

de Bemiddeling

Als u weet dat u niet in aanmerking komt voor de afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en u wordt wel gevraagd een VOG te overleggen, kan het VOG expertisecentrum voor u bemiddelen tussen u en de (vrijwilligers-)organisatie/onderneming die om de VOG vraagt. Het VOG expertisecentrum zet daarvoor deskundigheid in met betrekking tot vraagstukken rond betrouwbaarheid/integriteit en het veiligheidsrisico van mensen. Bemiddeling is helaas alleen mogelijk als het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet wettelijk verplicht is.

Bemiddeling is een serieuze mogelijkheid toch de baan te krijgen. De verantwoordelijken daarvoor  in (vrijwilligers-)organisaties/ondernemingen laten namelijk niet graag goede krachten lopen. U laat met uw initiatief voor bemiddeling aan iedereen zien dat u zich kwetsbaar kunt opstellen en zeer gemotiveerd bent voor de baan.

Als het VOG expertisecentrum al over een dossier van u beschikt, omdat u bijvoorbeeld eerder Advies hebt gevraagd, vindt deze service in opvolgelijke contacten plaats. Als u met deze service instapt wordt het volgende proces gevolgd.

Het  VOG expertisecentrum garandeert een snelle doorlooptijd in de bemiddeling. U ontvangt dienstverlening op het niveau van een gespecialiseerde advocaat of jurist.

intake

Na ontvangst van de bevestiging opent het VOG expertisecentrum een dossier voor u.

vooronderzoek

Het VOG expertisecentrum onderzoekt allereerst de bereidheid van  die om een VOG vraagt mee te gaan in een proces van bemiddeling. Het VOG expertisecentrum spant zich in het win – win aspect in een bemiddeling nadrukkelijk voor het voetlicht van de (vrijwilligers-)organisatie/onderneming te brengen.

voorbereiding

Het VOG expertisecentrum bestudeert de stukken die u volgens afspraak aan het VOG expertisecentrum hebt gemaild*.

In overleg met u draagt het VOG expertisecentum zorg voor het uitvoeren van een persoonlijk achtergrond onderzoek.

Hierna neemt het VOG expertisecentrum u ten spoedigste een gericht interview af. Het interview gebeurt telefonisch. Indien gewenst kan het in de vorm van een video gesprek via internet.

Het VOG expertisecentrum inventariseert de eisen en wensen die door de (vrijwilligers-)organisatie/onderneming aan het vervullen van de baan worden gesteld. Deze inventarisatie vindt telefonisch en schriftelijk plaats.

bemiddeling

Het VOG expertisecentrum initieert, organiseert en begeleidt ten spoedigste een bemiddelingsgesprek tussen u en de (vrijwilligers-)organisatie/onderneming waar u graag wilt gaan werken. Het resultaat van de bemiddeling wordt door het VOG expertisecentrum uiterlijk de tweede werkdag na het bemiddelingsgesprek schriftelijk aan de deelnemers bevestigd.

dossier

Uw dossier wordt door het VOG expertisecentrum gesloten:
Uw dossier wordt vernietigd:

* Gebruik maken van de post of de fax is ook mogelijk.

Advocaat | Raadsman  | Gemachtigde | Aanvraag | Zienswijze | Bezwaar | Bezwaarschrift | Beroep | Beroepschrift