Contact

telefoon
076 531 03 84
mail
info@vog-specialist.nl

het Beroep

Als de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie uw bezwaren tegen de negatieve Beslissing op uw aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag / VOG ongegrond heeft verklaard (waarmee uw aanvraag VOG afgewezen blijft), kunt u binnen 6 weken bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank tegen dit Besluit een Beroepsschrift indienen. Het kan zijn dat de Staatssecretaris de Beslissing (het afwijzen van uw aanvraag VOG) in stand heeft gelaten. Het kan echter ook zijn dat de Staatssecretaris met een nieuwe negatieve Beslsissing op uw aanvraag VOG is gekomen. Naar aanleiding van het Beroepsschrift vindt er een schriftelijk vooronderzoek en een onderzoek op zitting op de Rechtbank plaats.

 

Het verdient de aanbeveling u in deze gerechtelijke procedure door een specialist van het VOG expertisecentrum te laten vertegenwoordigen. U neemt zo als het ware daarvoor een gespecialiseerde advocaat in de arm. Het is uw derde serieuze mogelijkheid toch een VOG te verkrijgen. Een onafhankelijke rechter beoordeelt nu of de Staatssecretaris met zijn argumenten u de afgifte van een VOG mag weigeren. Indien noodzakelijk is nog hoger beroep mogelijk.

Als het VOG expertisecentrum al over een dossier van u beschikt, omdat u eerder bent ondersteunt in een bezwarenprocedure, vindt deze service in opvolgelijke contacten plaats. Als u met deze service instapt wordt het volgende proces gevolgd.

Het VOG expertisecentrum garandeert een snelle doorlooptijd van eerste telefoontje tot aan het inzenden van het Beroepsschrift. U ontvangt dienstverlening op het niveau van een gespecialiseerde advocaat of jurist.

intake

De bevestiging is tevens een machtiging om u te vertegenwoordigen. Na ontvangst van de bevestiging opent het VOG expertisecentrum een dossier voor u.

interview

Het VOG expertisecentrum bestudeert de stukken die u volgens afspraak hebt gemaild*.

In overleg met u draagt het VOG expertisecentrum zo nodig zorg voor het uitvoeren van een persoonlijk achtergrond onderzoek.

Hierna wordt u door het VOG expertisecentrum een gericht interview afgenomen.

Het interview gebeurt telefonisch. Indien gewenst kan het in de vorm van een video gesprek via internet. Als een persoonlijk treffen een meerwaarde heeft wordt een afspraak op locatie gemaakt.

beroepsschrift

Met de informatie uit het interview motiveert het VOG expertisecentrum een concept Beroepsschrift. Uiterlijk de tiende werkdag nadat het VOG expertisecentrum uw voorschot heeft ontvangen wordt het concept aan u voorgelegd. Na uw goedkeuring zend het VOG expertisecentrum het Beroepsschrift aangetekend ingezonden. U ontvangt een kopie van het Beroepsschrift.

vooronderzoek

Als u door de Rechtbank in de gelegenheid gesteld wordt op het Verweerschrift van het COVOG (op uw Beroepsschrift) schriftelijk te repliceren, zal het VOG expertisecentrum dat in overleg met u verzorgen. Het concept daarvan wordt aan u voorgelegd. Na uw goedkeuring wordt de Repliek aangetekend ingezonden. U ontvangt een kopie van de Repliek.

zitting

Het VOG expertisecentrum vergezelt en ondersteunt u bij het ter zitting verschijnen voor de Rechtbank. U kunt er ook voor kiezen u ter zitting geheel door het VOG expertisecentrum te laten vertegenwoordigen.

dossier

Het VOG expertisecentrum houdt u op de hoogte van alle ontwikkelingen in uw dossier.

Uw dossier wordt gesloten:
Uw dossier wordt vernietigd:

* Gebruik maken van de post of de fax is ook mogelijk.

Advocaat | Raadsman | Gemachtigde | Aanvraag | Zienswijze | Bezwaar | Bezwaarschrift | Beroep | Beroepschrift