Contact

telefoon
076 531 03 84
mail
info@vog-specialist.nl

het Bezwaar

Als u van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een negatieve Beslissing op uw aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag / VOG (uw aanvraag wordt afgewezen) heeft ontvangen, kunt u binnen 6 weken bij diezelfde Staatssecretaris tegen deze Beslissing bezwaar maken. Bezwaar maakt u door een schriftelijk gemotiveerd Bezwaarschrift in te dienen. Naar aanleiding van het Bezwaarschrift krijgt u de gelegenheid het bezwaar mondeling toe te lichten in een (telefonische) Hoorzitting.

Om misverstanden en onjuistheden te voorkomen wordt aangeraden uw schriftelijk Bezwaarschrift door een specialist van het VOG expertisecentrum te laten motiveren, en u bij de Hoorzitting te laten bijstaan. U neemt zo als het ware daarvoor een gespecialiseerde advocaat of jurist in de arm. Het is uw tweede serieuze mogelijkheid toch een VOG te verkrijgen. Op grond van het Bezwaarschrift vindt een heroverweging van de Beslissing plaats.

Als het VOG expertisecentrum al over een dossier van u beschikt, omdat u eerder Advies hebt gevraagd, en/of bent ondersteunt bij de Aanvraag of Zienswijze, vindt deze service in opvolgelijke contacten plaats. Als u met deze service instapt wordt het volgende proces gevolgd.

Het VOG expertisecentrum garandeert een snelle doorlooptijd van eerste telefoontje tot aan het inzenden van het Bezwaarschrift. U ontvangt dienstverlening op het niveau van een gespecialiseerde advocaat of jurist.

intake

De bevestiging is tevens een machtiging om u te vertegenwoordigen. Na ontvangst van de bevestiging opent het VOG expertisecentrum een dossier voor u.

interview

Het VOG expertisecentrum bestudeert de stukken die u volgens afspraak hebt gemaild*.

In overleg met u draagt het VOG expertisecentrum zo nodig zorg voor het uitvoeren van een persoonlijk achtergrond onderzoek.

Hierna wordt u door het VOG expertisecentrum een gericht interview afgenomen.

Het interview gebeurt telefonisch. Indien gewenst kan het in de vorm van een video gesprek via internet. Als een persoonlijk treffen een meerwaarde heeft wordt een afspraak op locatie gemaakt.

bezwaarschrift

Met de informatie uit het interview motiveert het VOG expertisecentrum een concept Bezwaarschrift. Uiterlijk de vijfde werkdag nadat het VOG expertisecentrum uw voorschot heeft ontvangen wordt het concept aan u voorgelegd. Na uw goedkeuring zendt het VOG expertisecentrum Bezwaarschrift aangetekend in. U ontvangt een kopie van het Bezwaarschrift.

hoorzitting

U ontvangt van het COVOG een uitnodiging voor een Hoorzitting. De Hoorzitting kan ook telefonisch worden gehouden. Het VOG expertisecentrum overlegt met u of het zinvol is uw Bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Als een mondelinge toelichting een meerwaarde kan hebben overlegt het VOG expertisecentrum met u over de verdere uitvoering daarvan. U kunt er voor kiezen u voor de Hoorzitting geheel door het VOG expertisecentrum te laten vertegenwoordigen.

dossier

Het VOG expertisecentrum houdt u op de hoogte van alle ontwikkelingen in uw dossier.

Uw dossier wordt gesloten:
Uw dossier wordt vernietigd:

* Gebruik maken van de post of de fax is ook mogelijk.

Advocaat | Raadsman | Gemachtigde | Aanvraag | Zienswijze | Bezwaar | Bezwaarschrift | Beroep | Beroepschrift