Contact

telefoon
076 531 03 84
mail
info@vog-specialist.nl

de Tarieven

Het VOG expertisecentrum garandeert betaalbare snelle deskundige dienstverlening. Het levert je persoonlijke services op maat. Het VOG expertisecentrum is gemakkelijk te bereiken en is laagdrempelig. Het is eenvoudig toegankelijk en is integer. Je neemt hiermee zo als het ware een gespecialiseerde advocaat in de arm.

De intake van services van het VOG expertisecentrum is gratis !

Het VOG expertisecentrum werkt voornamelijk met vaste tarieven. Zo weet je altijd waar je aan begint en kun je niet onaangenaam worden verrast. De tarieven zijn nadrukkelijk ook voor de zogenaamde kleine beurs betaalbaar. In de meeste gevallen zullen de kosten dicht in de buurt blijven van de vergoeding van de proceskosten voor beroepsmatige bijstand door een derde. Bij een gewonnen zaak levert dat voor jou nauwelijks kosten op.

Het VOG expertisecentrum vraagt een voorschot op de declaratie van de services. Levering van producten in de dienstverlening vindt plaats na ontvangst van het voorschot.

Bel voor een verdere toelichting op de inhoud van de services en de tarieven naar:

076 531 03 84

 

Waarom kan het VOG expertisecentrum je deze gunstige tarieven bieden?

specialisatie

Het VOG expertisecentrum houdt het de kosten voor u zeer beperkt door zich uitsluitend te richten op een specialisatie in het unieke en afgebakende beleidsveld en rechtsgebied van de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), en alle vraagstukken die hieraan zijn verbonden.

efficiënte werkprocessen

De services van het VOG expertisecentrum zijn persoonlijk en op maat. De administratieve processen zijn zo veel mogelijk gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van reeds bestaande en breed geaccepteerde communicatiemethoden en technieken. Dat garandeert dat een snelle reactie en korte doorlooptijd en beperkt de kosten.

geen duur bedrijfspand

Het kantoor van het VOG expertisecentrum heeft alleen de functie de administratieve processen te ondersteunen. Het expertisecentrum heeft geen eigen ontvangstfaciliteit. Zo worden kosten voor een relatief duur onroerend goed met passende inrichting vermeden.

Waarom bespaart het VOG expertisecentrum u zo ook bijkomende kosten?

je hoeft geen vrij te nemen van uw werk

Het VOG expertisecentrum is op werkdagen van 10.00  tot 20.00 uur te bereiken. Op zaterdagen van 10.00 tot 16.00 uur. Verlofdagen blijven zo echt vakantiedagen!

je maakt nauwelijks reiskosten

Het VOG expertisecentrum werkt hoofdzakelijk met de telefoon en/of andere reeds bestaande en breed geaccepteerde communicatiemethoden en technieken. Het reizen blijft zo tot een minimum beperkt.

Advocaat | Raadsman  | Gemachtigde | Aanvraag | Zienswijze | Bezwaar | Bezwaarschrift | Beroep | Beroepschrift