Contact

telefoon
076 531 03 84
mail
info@vog-specialist.nl

Wie

Met de site www.vog-specialist.nl biedt het VOG expertisecentrum landelijk zijn dienstverlening aan.

Het VOG expertisecentrum legt zich hoofdzakelijk toe op vraagstukken met betrekking tot de betrouwbaarheid/integriteit en het veiligheidsrisico van mensen en rechtspersonen in relatie tot de afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De services van het expertisecentrum richten zich voornamelijk op de belanghebbenden (organisatie/bedrijf) bij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), en de aanvragers (medewerkers/vrijwilligers) van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Het VOG expertisecentrum heeft zich gespecialiseerd in dit unieke en afgebakende beleidsveld en rechtsgebied. Daarmee voorziet het expertisecentrum in een groeiende behoefte naar diepgang in kennis, en ondersteuning in de praktische uitvoering bij grofweg drie grote doelgroepen:

Eigenlijk kan iedereen die op welke manier dan ook met een VOG te maken krijgt voor een passende service terecht bij het VOG expertisecentrum. Dus bijvoorbeeld ook de emigrant. Mensen en (vrijwilligers-)organisaties/bedrijven worden door het expertisecentrum professioneel en kwalitatief hoogwaardig met raad en daad bijgestaan. Wij leveren deskundigheid op het niveau van een gespecialiseerde advocaat.

Initiatiefnemer en oprichter

Initiatiefnemer en oprichter van het VOG expertisecentrum is Gert van de Griendt. Hij studeerde Management, Economie en Recht aan de HEAO en Nederlands Recht aan de Open Universiteit. Na 15 succesvolle politiejaren zette hij zijn loopbaan als leidinggevende en integraal verander manager in het bedrijfsleven voort. Zo deed hij ervaring op in meerdere branches; op een luchthaven, bij een vakbond, bij een beveiligingsbedrijf, in een zelfbedieningsgroothandel, bij een grote uitvaartonderneming, en in de reclassering. In deze branches werden nieuwe medewerkers vaak gevraagd een VOG te overleggen.

Ervaringen van deze nieuwe medewerkers in het proces voor verkrijgen van een VOG zetten hem aan het denken. Hij vond het namelijk jammer om door een benadering van ‘eens een dief, altijd een dief’ geschikte kandidaten te moeten laten lopen.

Gert leeft en werkt naar de menselijke maat. Het initiatief ontstond in zijn zoektocht naar die menselijke maat in de afwegingen om wel of niet een VOG verleend te krijgen. Hij merkte dat die verdwaald dreigt te raken in (beleids-)regels en protocollen, en in een proces van ondoorzichtige afwegingen. Om mensen en (vrijwilligers-)organisaties/bedrijven in dat doolhof met raad en daad bij te kunnen staan richtte hij het VOG expertisecentrum op.

De menselijke maat vormt de subtiele afweging tussen de (zwaarwegende) belangen van één mens met een mogelijk belast verleden in de samenleving, en het veiligheidsbelang van de samenleving als geheel.

Advocaat | Raadsman | Gemachtigde | Aanvraag | Zienswijze | Bezwaar | Bezwaarschrift | Beroep | Beroepschrift