Contact

telefoon
076 531 03 84
mail
info@vog-specialist.nl

de Zienswijze

Als je van het COVOG een brief hebt ontvangen met daarin het voornemen je aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag / VOG af te wijzen kun je daarop binnen 2 weken je Zienswijze indienen.

Om miscommunicatie te voorkomen en het risico op fouten te verminderen verdient het de aanbeveling je Zienswijze door een specialist van het VOG expertisecentrum te laten formuleren. Je neemt zo als het ware daarvoor een gespecialiseerde advocaat of jurist in de arm. Het is je eerste serieuze mogelijkheid toch een VOG te verkrijgen. De Zienswijze wordt namelijk in de besluitvorming betrokken. Daarnaast is het indienen van je Zienswijze nodig om eventueel later zonder problemen beroep in te kunnen stellen bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank. Als het VOG expertisecentrum al over een dossier van jou beschikt, omdat je eerder advies hebt gevraagd, en/of bent ondersteunt bij de aanvraag, vindt deze service in opvolgelijke contacten plaats. Als je met deze service instapt wordt het volgende proces gevolgd.

Het VOG expertisecentrum garandeert een snelle doorlooptijd van eerste telefoontje tot aan het inzenden van de Zienswijze. Je ontvangt dienstverlening op het niveau van een gespecialiseerde advocaat of jurist.

intake

De bevestiging is tevens een machtiging om je te vertegenwoordigen. Na ontvangst van de bevestiging opent het VOG expertisecentrum een dossier voor jou.

interview

Het VOG expertisecentrum bestudeert de stukken die je volgens afspraak hebt gemaild*.

In overleg met jou draagt het VOG expertisecentrum zo nodig zorg voor het uitvoeren van een persoonlijk achtergrond onderzoek.

Hierna word je door het VOG expertisecentrum een gericht interview afgenomen.

Het interview gebeurt telefonisch. Indien gewenst kan het in de vorm van een video gesprek via internet. Als een persoonlijk treffen een meerwaarde heeft wordt een afspraak op locatie gemaakt.

zienswijze

Met de informatie uit het interview formuleert het VOG expertisecentrum een concept Zienswijze. Uiterlijk de vijfde werkdag nadat het VOG expertisecentrum je voorschot heeft ontvangen wordt het concept aan je voorgelegd. Na je goedkeuring zendt het VOG expertisecentrum jouw Zienswijze aangetekend in. Je ontvangt een kopie van de Zienswijze.

dossier

Het VOG expertisecentrum houdt je op de hoogte van alle ontwikkelingen in jouw dossier.

Je dossier wordt gesloten:
Je dossier wordt vernietigd:

* Gebruik maken van de post of de fax is ook mogelijk.

Advocaat | Raadsman | Gemachtigde | Aanvraag | Zienswijze | Bezwaar | Bezwaarschrift | Beroep | Beroepschrift